Prof. Wiktor Osiatyński. Fot. Anna Smarzyńska
Ludzkie rozmowy

Esperal w głowę

Z Wiktorem Osiatyńskim rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Co się z człowiekiem musi stać, żeby sam przed sobą przyznał, że jest alkoholikiem? Profesor Wiktor Osiatyński: Musi być bardzo źle, musi uznać, że przyczyną tego zła w dużej mierze jest to, co sam robi. Musi przekroczyć barierę obwiniania innych albo tłumaczenia i wyjaśniania pretekstu, który spowodował […]

Zofia Teliga-Martens. Fot. katka szmorag/ pracowniafotografika.com
Ludzkie rozmowy

Zawsze byłam niepokorna…

Z Zofią Teligą-Martens rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Pani Zofio, kiedy zaczynaliśmy wydawać „Ludzką Sprawę”, założyłam sobie, że nie będzie to gazeta polityczna. Mam w związku z tym pytanie: czy to, co Pani robi, jest polityczne, czy niepolityczne? Zofia Teliga-Martens: To trudne pytanie, bo właściwie polityka się już tak wszędzie wcisnęła, że nie wiadomo, czy […]

Ludzkie rozmowy

Cel: wyprowadzić kogoś na prostą

Z Grażyną Lozią rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Jak to się stało, że taka mała, drobna kobieta została wychowawcą w więzieniu? Grażyna Lozia: Po skończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej pracowałam w prywatnej firmie, miałam dosyć nienormowanego (zwykle sporo dłuższego niż osiem godzin) czasu pracy, zajętych weekendów. Szukałam spokojnego zajęcia, najlepiej w jakiejś państwowej firmie. Dostałam […]

Ludzkie rozmowy Smacznie

Serce do gotowania

Z Jolantą Caputą, autorką bloga PrzepisyJoli.com oraz książki Moje najlepsze przepisy, rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Skąd wzięło się u Ciebie zamiłowanie do gotowania? Jolanta Caputa: To u nas rodzinna tradycja. Oboje rodzice uwielbiali dobrą kuchnię i oboje gotowali. Tato, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadził restaurację, gotował lepiej, o co mama zawsze była […]

Ludzkie rozmowy

Dom marzeń

Pi­sa­łam kie­dyś w „Ludz­kiej Spra­wie” o śmier­ci Pani Da­nu­si. Matki Ani. Dziew­czyn­ki z ze­spo­łem Downa. Pani Danka zgi­nę­ła pod ko­ła­mi sa­mo­chodu, kiedy wra­cała z córką z re­ha­bi­litacji. Stało się to na ulicy Ślęż­nej. Dziś roz­ma­wiam z Te­resą, mamą Bart­ka, który rów­nież ma ze­spół Downa. Anna Mo­ra­wiec­ka: Nagła śmierć Pani Danki była szo­kiem dla wszyst­kich, ale jej córce Ani za­walił się świat. Te­resa Ru­niew­ska: Na­praw­dę, […]

Ludzkie rozmowy

Codziennie patrzę w niebo…

Z dr. Krzysztofem Szmydem, prezesem fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, rozmawia Anna Morawiecka Anna Morawiecka: Panie doktorze, praca w hospicjum musi być bardzo ciężka i przygnębiająca. Krzysztof Szmyd: Jesteśmy w hospicjum, słyszy pani odgłosy dobiegające z pokoju odpraw, nie są one jakoś bardzo smutne, a po ludziach nie widać większego przygnębienia. To na pewno nie […]