HalaTargowa we Wrocławiu
Aktywnie

Wrocławska Hala Targowa

Nie­zo­rien­towa­ni tu­ry­ści mylą ją cza­sem z Halą Stu­le­cia i za­sko­cze­ni roz­glą­da­ją się po wy­so­kim, żel­beto­wym wnę­trzu… Wy­bu­do­wa­na z po­cząt­kiem XX wieku miała słu­żyć prze­niesieniu u­licz­nego han­dlu do za­bu­do­wane­go miej­sca. Twór­ca po­my­słu, Ri­chard Plud­de­mann, radca bu­dow­la­ny, przed­sta­wiając kon­cep­cję hali na ra­dzie miej­skiej prze­ko­ny­wał o po­trze­bie u­pięk­sze­nia dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się Wro­cła­wia, który szpe­ci­ły u­licz­ne stra­gany. Rajcy miej­scy za­ak­cep­to­wali pro­jekt, choć jego re­ali­zacja nie […]

Uzdrowisko Sokołowsko. Fot. Rafał Sobkowic
Aktywnie

Śląskie Davos

Sokołowsko to urocza miejscowość położona w cichej dolinie Gór Suchych w sercu Parku Krajobrazowego Sudety Wałbrzyskie. Swą urodą zachwyca od wielu stuleci, a walory klimatyczne przyczyniły się do powstania w tym miejscu znanego niegdyś w całej Europie kurortu. Po wojnie kilka lat mieszkał tu Krzysztof Kieślowski. Bliskość granicy czeskiej kusi, aby wybrać się do naszych sąsiadów. Skalne Miasta znajdują się w odległości 16 km. […]

Aktywnie

Promenada Staromiejska

Jesień idzie i nic się nie da zrobić w tej sprawie. Jesień nie musi oznaczać siedzenia w domu i spacerowania palcem po mapie albo wzrokiem po ekranie telewizora. Kiedy jest sucho i słonecznie, można zanurzyć się w zieleń Promenady Staromiejskiej bez obaw. Ten pas zieleni okalający miasto zawdzięczamy bratu Napoleona, Hieronimowi Bonaparte, który wprawdzie zdobył Wrocław […]

Aktywnie

Windsor pod Wrocławiem

Korzystając z przewodników i różnorodnych opisów, staram się w wolne dni odwiedzać ciekawe miejsca naszego regionu – miejscowości, a jest ich setki, z pałacami, dworkami i zabytkowymi kościołami. Niestety, często na miejscu okazuje się, że wiele zabytkowych budowli uległo zniszczeniu w czasie wojny, reszta dokonała się później. Dlatego większość obiektów wartych obejrzenia wymaga dużej wyobraźni. […]