header image
Start arrow Informator arrow MOPS arrow Urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy Drukuj Wyślij znajomemu
01.03.2009.
Zmieniony ( 02.03.2009. )
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS logo
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
tel. (071) 782 23 18, fax (071) 782 23 27

Umożliwia rodzicom lub opiekunom zajęcie się małym dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Z urlopu wychowawczego skorzystać mogą osoby zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i powołania czy mianowania. Do tej formy sprawowania opieki nad dzieckiem nie mają prawa pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Kodeks Pracy przewiduje, że aby otrzymać prawo od urlopu wychowawczego, należy przepracować łącznie co najmniej pół roku (niekoniecznie u jednego pracodawcy), do stażu pracy zalicza się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Warto wiedzieć, że pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego, czyli sam może decydować, w jakim czasie i przez jak długi okres chce z niego korzystać. Należy jednak pamiętać, że urlop ten nie może trwać dłużej niż trzy lata i przysługuje do czasu, aż dziecko nie skończy czwartego roku życia. Osoba korzystająca z tej formy opieki wcale nie musi udowadniać pracodawcy, że nie ma z kim zostawić dziecka. Również pracownik decyduje o tym, czy wykorzystać urlop wychowawczy w całości, czy podzielić go sobie na części (nie może być ich jednak więcej niż cztery).

Warto wiedzieć, że pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie pomiędzy złożeniem wniosku o udzielenie urlopu, a jego całkowitym wykorzystaniem. Jedynym wyjątkiem jest likwidacja albo ogłoszenie upadłości zakładu. Jeżeli jednak pracownik wystąpił o udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, to urlop przysługuje mu tylko do chwili ustania stosunku pracy. Z urlopu wychowawczego może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka dziecka (nie mogą tego jednak robić w tym samym czasie).

Należy pamiętać, że urlop ma umożliwić opiekę nad dzieckiem, dlatego, jeśli na okres trwały pracownik przestał zajmować się pociechą (wyjechał za granicę w celach zarobkowych, oddał dziecko do przedszkola czy żłobka, został wyrokiem sądowym pozbawiony prawa do opieki), to może zostać przez pracodawcę wezwany do stawienia się w pracy.


Kodeks Pracy
Art. 186*2. § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Art. 186*3. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Art. 186*8. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zacytuj na swojej witrynie Drukuj Wyślij znajomemu

Komentarze użytkowników (1) RSS z komentarzami
Wystawiony przez David, z 18-07-2012 13:24, IP 203.170.71.7
Pani Natalia opowie nam o tym, jaka zwdroa jest zielona herbata. Ja postaram się przekonać Was, że jest smaczna.Drugim tematem będzie dieta, poprawiająca nastrf3j. A to z tego powodu, że jesień mamy bardzo długą. Aura ta powoduje nastroje melancholijne i jeszcze koniec roku jesteśmy o rok starsze Trzeba się jednak najeść czekolady lub Właśnie o tym jakie produkty zwiększą nam ochotę do życia nie powiększając obwodu bioder, opowie Natalia w środę 4 stycznia.
 
» Zgłoś wydawcy zastrzeżenia do tego komentarza
» Odpowiedz na komentarz!

Dodaj komentarz!mXcomment 1.0.7 © 2007-2016 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved