header image
 
Start arrow Warto wiedzieć arrow Warto wiedzieć arrow Poszła Ola do przedszkola...
Poszła Ola do przedszkola... Drukuj Wyślij znajomemu
12.02.2008.

Warto wiedzieć, że przyjęcia dzieci do przedszkoli odbywają się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

W praktyce oznacza to, że dziecko należy zalogować na stronie rekrutacji www.wroclaw.pl/edukacja – po wpisaniu danych dziecka system generuje dla niego indywidualny kod dostępu i hasło, które należy zapamiętać lub zapisać.

 • Można ubiegać się o przyjęcia dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli.
 • Rodzice, po wcześniejszym załogowaniu się na koncie edukacyjnym dziecka, wybierają placówki, zaczynając od tej, która jest dla nich najważniejsza.
 • Placówka wybrana na pierwszym miejscu, nazwana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • O tym, czy dziecko dostanie się tam, gdzie byśmy chcieli, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych wynikających ze spełniania tak zwanych kryteriów podstawowych i dodatkowych.
 • Na podaniu należy zaznaczyć, jakie kryteria spełnia nasze dziecko.
 • Specjalna komisja, po przeanalizowaniu liczby punktów, ocenia, czy nasza pociecha kwalifikuje się do wybranej przez nas placówki.

 ...potem do zerówki...

Od roku szkolnego 2008/2009 również do zerówek w szkołach podstawowych można zapisać się przez Internet – obowiązuje elektroniczny system rekrutacji. Podobnie jak w przypadku przedszkola, wybór zerówek i wypełnienie podania jest możliwe na stronie rekrutacji, po wejściu na konto dziecka za pomocą kodu dostępu do systemu.

 • Po zalogowaniu należy wypełniając podanie, wybrać maksymalnie trzy zerówki.
 • Lista powinna zaczynać się od zerówki, której wybór jest dla rodziców najważniejszy.
 • Szkoła wybrana na pierwszym miejscu, nazywana jest zerówką pierwszego wyboru.
 • Kwalifikacja odbywa się na podstawie liczby punktów rekrutacyjnych.
 • Warunkiem koniecznym do naliczenia punktów jest zaznaczenie w podaniu, które kryteria punktowe spełnia dziecko oraz złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
 • Wydrukowane z Internetu i podpisane podanie należy, wraz z załącznikami, złożyć w zerówce pierwszego wyboru.
 • Dziecko zostaje zakwalifikowane tylko do jednej szkoły.
 • Warunkiem przyjęcia jest złożenie w szkole oświadczenia woli realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga: Oświadczenie woli jest dostępne na stronie rekrutacji lub w każdej zerówce.

…i do podstawówki

Tu, podobnie jak w poprzednich wypadkach, również obowiązuje elektroniczny system rekrutacji do wszystkich podstawowych szkół publicznych.

 • Szkoła podstawowa jest szkołą obwodową, co oznacza, że w rejonie miejsca zameldowania dziecka działa szkoła, w której ma ono zagwarantowane miejsce do nauki. Na stronie rekrutacji www.wroclaw.pl/edukacja można sprawdzić numer szkoły podstawowej, do obwodu której należy dana ulica we Wrocławiu. 
  Można ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech szkół podstawowych.
 • Wybór szkoły i wypełnienie podania jest możliwe na stronie rekrutacji, po wejściu na konto dziecka za pomocą kodu dostępu do systemu.
 • Po zalogowaniu do systemu, wypełniając podanie, należy wybrać z listy maksymalnie trzy szkoły podstawowe (w tym szkołę obwodową).
 • Szkoła podstawowa, wybrana na pierwszym miejscu, nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
 • Kwalifikowanie odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.
 • Liczba punktów rekrutacyjnych jest uzyskana na podstawie kryteriów, jakie spełnia dziecko.
 • Koniecznym warunkiem do naliczenia punktów jest zaznaczenie w podaniu, które kryteria spełnia dziecko oraz złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
 • Wydrukowane z Internetu i podpisane podanie, wraz z załącznikami, należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 • Po rekrutacji dziecko zostaje zakwalifikowane tylko do jednej szkoły podstawowej z listy.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie woli podjęcia nauki w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Uwaga: Oświadczenie woli jest dostępne na stronie rekrutacji lub w każdej szkole podstawowej.

Życzymy powodzenia i dzieciom, i rodzicom.

Redakcja
Do napisania tekstu wykorzystano informacje pochodzące ze stron internetowych wrocławskiego informatora edukacyjnego www.wroclaw.pl/edukacja


Szkoła podstawowa jest szkołą obwodową, co oznacza, że w rejonie miejsca zameldowania dziecka działa szkoła, w której ma ono zagwarantowane miejsce do nauki. Na stronie rekrutacji www.wroclaw.pl/edukacja można sprawdzić numer szkoły podstawowej, do obwodu której należy dana ulica we Wrocławiu. 

 
Powiązane artykuły